510 West St. Bristol, CT 06010 (860) 583-4242 Contact Us

Prayers

Prayers in English

The Sign of the Cross
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen.

Our Father
Our Father,
Who art in heaven,
Hallowed be Thy Name.
Thy Kingdom come.
Thy Will be done,
on earth as it is in Heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
Amen.

The Hail Mary
Hail Mary, full of Grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou amongst women,
and blessed is the Fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, mother of God,
pray for us sinners,
now and at the hour of our death.
Amen.

The Glory Be
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end.
Amen.

The Apostles’ Creed
I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord.
He was conceived by the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried.
He descended to the dead.
On the third day He rose again.
He ascended into heaven, and is seated at the right hand the Father.
He will come again to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.

Prayer to St. Michael the Archangel
St. Michael the Archangel, defend us in battle, be our defense against the wickedness and snares of the devil.
May God rebuke him we humbly pray; and do thou, O Prince of the Heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls.
Amen.

Rosary
Pray the rosary in English at these links:

Divine Mercy Chaplet
Pray the chaplet here.

Click here for more English prayers

Prayers in Polish

Znak Krzyża Świętego
W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. 
Amen.

Ojcze Nasz
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. 
Przyjdź królestwo Twoje. 
Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. 
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. 
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. 
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. 
Amen.  

Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen. 

Chwała Ojcu
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. 
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. 
Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryi Panny. 
Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. 
Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. 
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. 
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. 
Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Modlitwa do Św. Micha∤a Archanio∤a
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. 
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. 
Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy; a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. 
Amen.